İzmir Özel Türk Koleji
Anaokulları KAYIT

Eğitim Hedefi

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, olumlu tutum, beceri, alışkanlık ve davranışlara sahip eğitimli bireyler olarak yetiştirilmesinde erken yaşlarda verilmeye başlanan okul öncesi eğitimin büyük desteği vardır.


Dünyamızın sürekli değişen ve gelişen dinamiğine çocukları hazır hale getirerek onlara 21. Yüzyılın temel becerilerini kazandıracak altyapıyı sağlamak, İzmir Özel Türk Kolejinin önceliğidir. 


İzmir Özel Türk Koleji Anaokulları olarak bizler bu konuda bize düşen sorumluluğun ciddiyetiyle, yarınlarda var olabilecek, fark yaratan bireyler yetiştirme hedefiyle ana okullarımızda, ilköğretim olgunluğu kazandıran ana sınıflarımızda, öğrenci merkezli, düşündüren, sorgulatan, çocukların kendi kendilerine öğrenmeleri için onlara fırsatlar verilen ve en önemlisi akademik başarı yanı sıra hayat başarısını da temel alan nitelikli bir okul öncesi eğitimini hedeflemekteyiz.