İzmir Özel Türk Koleji
Anaokulları KAYIT

Yabancı Dil

İzmir Özel Türk Koleji Okullarında anaokulundan başlayan İngilizce dil eğitimi, ilkokul öncesi hazırlık sınıflarında 20 saatle uygulanan ve 10 saatinin yabancı öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirildiği değişik disiplinlerin işbirliği içinde ele alındığı entegre öğretim metodu olan CLIL Programı ile devam eder. CLIL Programı kapsamında ele alınan yabancı dil çalışmaları; “Sayıları Tanıma”, “Bilimsel Kelimelerini Öğrenme”, “El İşleri”, “Oyun ve Müzik Aktiviteleri”, “Online Hikâye Anlatımı” ve “Canlandırılması”, “Ses Tanıma Çalışmaları”, “Dramalar” ve “Günlük Konuşma Diyalogları” gibi konu başlıkları altında şekillendirilerek öğrencilerin de derslere aktif katılımlarını sağlayarak gerçekleştirilir. Eğitim sürecinde yabancı öğretmenlerimizin de katkısı büyük ölçüdedir. Küçük yaşlardan itibaren verilen dil eğitimi yabancı öğretmenlerimizin de desteğiyle “Anlamsal Bağlantıyı Kurma”, “Kendini İfade etme Becerisi”, “Sosyal ve Duygusal Zekâda Gelişme” ve “Hedeflenen Yabancı Dili Etkili ve Doğru Şekilde Kullanma” gibi alanlarda öğrencilerimize önemli kazanımlar sağlar.