İzmir Özel Türk Koleji
Anaokulları KAYIT

PDR

İTK Anaokulları'nda yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin amacı;
öğrencilerimizin anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim-öğretim sürecinde, psikolojik açıdan sağlıklı, kendisiyle ilgili farkındalık kazanmış, özgüveni olan, doğru seçimler yapabilen, doğru kararlar alabilen, sorun çözme ve kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, yaratıcı ve üretken bir kişilik gelişimi göstererek, kendini gerçekleştiren bireyler olabilmelerini sağlamaktır.

Okul öncesi dönemde öğrencilerin doğru bir eğitim metoduyla fiziksel, bilişsel, duygusal-sosyal, dil gelişimi ve özbakım becerilerinin takip edilmesi, ilköğretim için gerekli olan bazı temel becerilerin kazandırılması, okula ve eğitime karşı olumlu duygular edinerek okula uyumunun sağlanması amacıyla öğrenciye, veliye ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yapılır.

Oryantasyon Çalışmaları

Okulun ilk günlerinde öğrencilerin okula uyumlarını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca velilere bu süreçte neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verilmektedir.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Koruyucu Ruh Sağlığı Çalışmaları

Koruyucu Ruh Sağlığı Çalışmaları

Okul Olgunluğu Çalışmaları