Yapılan çalışmalar, çocukların yaşına, gelişim düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlarına, Milli Eğitim Bakanlığı ve
İTK’ nın temel hedefleri-
ne uygun olarak
düzenlenmektedir.

Okul öncesi dönemi, beyin kapasitesi-
nin en hızlı geliştiği, öğrenmede özel yıllardır. Kişiliğin oluşumu, ve şekillenmesi, beceri ve
alışkanlıkların kazanılması
için önemlidir.

Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını sağlamak amacıyla,  eğitsel ve fiziksel ihtiyaçlarına göre belirli bir
günlük program
uygulanmaktadır.

Değerli anne babalar

En değerli  varlıklarımız  olan çocuklarımızın, sağlıklı, mutlu,olumlu tutum, beceri, alışkanlık ve davranışlara sahip, eğitimli bireyler olarak yetiştirilmesinde, erken yaşlarda verilmeye başlanan , okul öncesi eğitiminin büyük desteği vardır.

İzmir  Özel Türk Koleji Anaokulları olarak, bu konuda bize düşen sorumluluğun ciddiyeti  ile , “Yarınlarda var olmak ”  ve  “Anaokulundan Üniversiteye “ hedefleriyle, Mithatpaşa, Bornova, Alsancak, Çiğli Anaokullarımız ve Anasınıflarımızda, nitelikli bir okul öncesi eğitimini  hedeflemekteyiz. Devamı